top of page

COP15: A biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes feleinek konferenciája

A biológiai sokféleségről szóló egyezmény (CBD) részes feleinek 15. konferenciája (COP15), amelyet a kanadai Montrealban tartottak, új globális megállapodást eredményezett a természet és az emberek érdekében. Ezt a Kunmingi Nyilatkozatként ismert megállapodást a CBD mind a 196 részes fele elfogadta, és új víziót fogalmaz meg a természet védelméről és megőrzéséről, miközben az emberek és közösségek szükségleteit is figyelembe veszi.

A Kunmingi Nyilatkozat elismeri, hogy sürgősen foglalkozni kell a biológiai sokféleség folyamatos csökkenésével és az eszkalálódó éghajlati válsággal. Elismeri, hogy a természet elengedhetetlen az emberi jóléthez, és hogy a biológiai sokféleség folyamatos csökkenése aláássa az ökoszisztémák azon képességét, hogy alapvető szolgáltatásokat nyújtsanak, például tiszta levegőt és vizet, élelmiszert és gyógyszereket.


A Nyilatkozat új cselekvési keretet határoz meg, amely ambiciózus célokat és célokat tartalmaz a természet védelmére és megőrzésére, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének hátterében álló okok kezelésére irányuló intézkedéseket. Ezenkívül nagyobb befektetést igényel a megőrzési és helyreállítási erőfeszítésekbe, valamint a helyi közösségek és az őslakosok részvételének megerősítésére a megőrzési erőfeszítésekben.


A Kunmingi Nyilatkozat egyik kulcsfontosságú szempontja a nagy ambíció hangsúlyozása. Ez azt jelenti, hogy a nemzeteknek továbbra is ambiciózus célokat és célokat kell kitűzniük a természet hatékony védelme és megőrzése érdekében. Ez különösen fontos a bolygó jelenlegi állapota miatt, amely a biológiai sokféleség példátlan csökkenésével és az éghajlati válság fokozódásával néz szembe.


A Nyilatkozat másik fontos szempontja a kézbesítésre való összpontosítás. Ez azt jelenti, hogy a megállapodást a helyszínen tettekre kell váltani, hogy valódi hatása legyen. Ehhez minden szinten szükség lesz a kormányok, szervezetek és egyének együttműködésére és együttműködésére. A Nyilatkozat emellett fokozott pénzügyi források mozgósítására szólít fel a természetvédelmi erőfeszítések támogatására, elismerve a magánszektor és a civil társadalom e tekintetben játszott fontos szerepét.

Az Egyesült Királyságnak és az Egyesült Nemzetek Szervezetének más nemzeteinek kulcsszerepet kell játszaniuk ebben az erőfeszítésben azáltal, hogy együttműködnek a COP15-ön vállalt kötelezettségek teljesítésében. Ez az intézkedések széles skáláját foglalja magában, beleértve a természet védelmét szolgáló politikák és szabályozások végrehajtását, a védelmi és helyreállítási projektekbe való befektetést, valamint a biológiai sokféleség fontosságának tudatosítását.


A Nyilatkozat rávilágít arra is, hogy az átalakuló változásra van szükség, ami azt jelenti, hogy nemcsak a természet védelméről és megőrzéséről van szó, hanem életmódunk és üzletvitelünk megváltoztatásáról is. Ehhez a politikákban, intézményekben és rendszerekben olyan váltásra van szükség, amely a biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat integrálja a döntéshozatalba. Ez azt is jelenti, hogy a helyi közösségekkel és az őslakos népekkel mint kulcsfontosságú partnerekkel kapcsolatba kell lépni, elismerve tudásukat és jogaikat.


A Kunmingi Nyilatkozat egy történelmi megállapodás, amely új víziót fogalmaz meg a természet védelméről és megőrzéséről, miközben az emberek és a közösségek szükségleteit is figyelembe veszi. Ez cselekvésre szólít fel minden nemzetet, hogy működjenek együtt a Föld biológiai sokféleségének védelme és megőrzése érdekében, és fontos előrelépést jelent a korunk sürgető környezeti kihívásainak kezelésében.
MA Ft 140,000 KEDVEZMÉNY

bottom of page